Home


Welkom op de site van VERTAALBUREAU KURPERSHOEK.  De site als u opzoek bent naar professionaliteit, snelle dienstverlening en scherpe prijzen. Bij mij kunt u terecht voor het vertalen van allerlei teksten uit het Russisch naar het Nederlands en vice versa. Ook verzorg ik beëdigde vertalingen van verschillende documenten. 


VERTAALBUREAU KURPERSHOEK is opgericht door Nadia Kurpershoek, gediplomeerd vertaler Russisch. Ik ben beëdigd door de rechtbank Den Haag en sta ingeschreven onder Wbtv-nummer 4920 in het Register beëdigde tolken en vertalers van de Raad van Rechtsbijstand (Rbtv). U kunt dus op rekenen dat uw vertaalde documenten voldoen aan de gestelde eisen en worden internationaal erkend. 

U heeft bij VERTAALBUREAU KURPERSHOEK altijd rechtstreeks contact met de vertaler, wat resulteert in kortere lijnen, lage tarieven en duidelijke afspraken. 
VERTAALBUREAU KURPERSHOEK verzorgt beëdigde vertalingen vanuit  het Russich naar het Nederlands en vice versa van diverse documenten, zoals o.a.: notariële acten, diploma’s, overeenkomsten, uittreksels van de Burgerlijke Stand.


Een beëdigde vertaling wordt gebruikt voor officiële doeleinden.  De vertaling wordt aan het origineel gehecht en voorzien van een verklaring dat de vertaling waarheidsgetrouw en naar eer en geweten is opgemaakt.  Op iedere pagina wordt de handtekening en ambtstempel van de beëdigde vertaler geplaatst.

Voor gebruik van het document in het buitenland  is het raadzaam om een beëdigde vertaling te legaliseren. Dit dient te gebeuren bij de rechtbank waar de vertaler staat ingeschreven. Een legalisatie zorgt voor extra zekerheid dat het vertaalde document ook daadwerkelijk  geaccepteerd wordt door de betreffende autoriteiten in het buitenland.


Indien gewenst kan VERTAALBUREAU KURPERSHOEK voor u de legalisatie van een vertaling verzorgen. U kunt echter ook zelf een apostille afhalen na betaling van leges bij de rechtbank in Den Haag.