Privacyverklaring

Privacyverklaring


Uw privacy is van groot belang. Ik zal daarom alles in het werk stellen om het vertrouwen van de bezoekers van mijn website, mijn klanten, collega’s en leveranciers in stand te houden. Deze privacyverklaring beschrijft wanneer en waarom ik persoonlijke gegevens verzamel, welke persoonlijke gegevens ik verzamel, hoe ik ze gebruik, evenals de beperkte voorwaarden waaronder ik ze aan anderen onthul en hoe ik ze veilig houd. Voor vragen over mijn privacybeleid kunt u contact opnemen via info@vertaalbureau-kurpershoek.nl.


Wie ben ik?

Mijn naam is Nadia Kurpershoek en ik werk als freelance vertaler voor de Russische taal. Ik sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 59289813.


Welke gegevens verzamel ik?

Ik verzamel, bewaar en gebruik uw persoonlijke gegevens met als doel het opstellen van een offerte, het leveren van vertaaldiensten en het versturen van facturen voor geleverde diensten, of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Ik gebruik uw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden. De verzamelde persoonlijke gegevens kunnen de volgende zaken omvatten: uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en ID- of BSN-nummer. In uitzonderlijke gevallen (bij beëdigde vertalingen van persoonlijke documenten) kan het ook uw geboortedatum of andere persoonlijke informatie zijn. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is het verrichten van de diensten waarom u hebt verzocht of het treffen van de noodzakelijke maatregelen om aan dat verzoek te voldoen.


Persoonlijke gegevens naar derden

Als ik een tekst voor revisie naar een collega stuur, zal die tekst geanonimiseerd worden zodat de persoonlijke gegevens niet zichtbaar zijn.


Hoe lang bewaar ik uw persoonlijke gegevens?

Gegevens met betrekking tot offertes worden een halfjaar bewaard. Voor zover het verrichte werkzaamheden betreft, moet ik in het kader van de fiscale bewaarplicht uw persoonlijke gegevens zeven jaar lang bewaren. E-mailconversaties worden na vijf jaar verwijderd.


Uw gegevenstoegangsrechten

U hebt het recht om de persoonlijke gegevens die in mijn bezit zijn in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Als u mij per e-mail een verzoek toestuurt, zal ik er zo snel mogelijk gevolg aan geven, uiterlijk een maand na de dag waarop u uw verzoek heeft verstuurd.


Uw recht om een klacht in te dienen

Mocht u twijfels hebben over de manier waarop ik uw persoonlijke gegevens verwerk, neemt u dan contact met mij op. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie in Nederland of het land waar u woont.


Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 3 maart 2020 en zal indien en wanneer nodig worden herzien.